Deltagere

Deltagere i projektet Bittersund.


Aarhus Universitet (AU-FOOD)
Hanne Lakkenborg Kristensen, forskergruppeleder og lektor
Mail:
Hanne.kristensen@food.au.dk  - Telefon: 8715 8354
Hanne Lakkenborg Kristensen har mangeårig erfaring i forskning og udvikling indenfor næringsstofudnyttelse i økologisk grøntsagsproduktion samt indflydelsen af dyrkningsfaktorer og sortsvalg på sunde indholdsstoffer og sensoriske egenskaber hos grøntsager.
I BitterSund projektet er Hanne Lakkenborg Kristensen ansvarlig for dyrkningsforsøg.

 

Ulla Kidmose
Aarhus Universitet (AU-FOOD)
Ulla Kidmose, lektor
Mail: 
ulla.kidmose@food.au.dk  - Telefon: 8715 8293
Ulla Kidmose, lektor, har mere end 25 års erfaring med forsknings- udviklingsprojekter indenfor bestemmelse af sensorisk og ernæringsmæssig kvalitet af især vegetabilske afgrøder. Sensorisk kvalitet af fødevarer omfatter både objektiv måling af sensorisk kvalitet såvel som bestemmelse af forbruger fødevarepræferencer. I BitterSund projektet er Ulla Kidmose ansvarlig for sensoriske analyser af grønsagerne, som gennemføres ved brug af professionelt smagspanel.

 


Aarstiderne A/S
Svend Daverkosen, udviklings- og miljøchef
Mail:
sd@aarstiderne.com – Telefon: 2270 0710
Svend Daverkosen har mange års erfaring i at udvikle grøntsagssortiment til dagligvarebrug samt økologiske dyrkningssystemer. Endvidere er han ansvarlig for virksomhedens fremtidsrettede klimaarbejde.  I projektet gennemfører Aarstiderne dyrkningsforsøg med bitre grønsager og udvikler opskrifter målrettet forbrugere.

 

Axel Månsson
Månsson Øko Aps
Axel Månsson, direktør
Kontakt: Dorrit Andersen -  Mail:
da@maanssons.dk – Telefon 2167 4439
Axel Månsson driver én af Danmarks største frilandsgartnerier med produktion grøntsager og har gjort det i over 30 år og med økologisk produktion siden 1999. I dag dyrkes over 415 ha, som leveres til dagligvarekæder m.fl. I BitterSund-projektet gennemfører Månsson Øko dyrkningsforsøg med bitre grønsager.

 

Mona Carøe
Randers Regionshospital
Mona Carøe Jensen, cheføkonoma
Mail:  
monajeen@rm.dk – Telefon: 2872 2642
Randers Regionshospital var blandt de første til at indføre økologi i storkøkkenet. Ca. 95 % af råvarerne i Regionshospitalet er økologiske og stadig holdt indenfor de regionale budgetter. Det har betydet en betydelig kostomlægning i retning af flere grøntsager i måltiderne, og Monas erfaring og ekspertise indenfor økologiske råvarer og grøntsagsbasserede måltider er af stor betydning for projektet. Randers Regionshospital udvikler blandt andet opskrifter til småtspisende borgere.

 


Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Jørgen Dejgård Jensen, forsker
Mail:
jorgen@ifro.ku.dk -   Telefon: 3533 6859
Jørgen Dejgård Jensen har over 25 års erfaring i teoretisk og empirisk forskning indenfor økonomi, forbrugeradfærd, fødevareforbrug og sundhed, husholdningerne fødevareudgifter samt landbrugs- og miljøøkonomi, fra en lang række danske og europæiske forskningsprojekter. I projektet bidrager Jørgen Dejgård med analyse af samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af en kostomlægning med flere grove og bitre grønsager.

 


Økologisk Landsforening
Lene Andreasen, Projektleder
Mail:
la@okologi.dk – Telefon: 2057 8899
Økologisk Landsforening bidrager med projektledelse og formidling af projektets resultater.  Projektet BitterSund er relevant for økologiske grønsagsproducenter, da (bitre) kål og rodfrugter er nemme at dyrke økologisk og de udgør fundamentet i det økologiske køkken.